De fire grundlæggende kompetencer


Hvilke basale kompetencer og færdigheder kræves for at sikre dig en bæredygtig privatøkonomi?


En bæredygtig privatøkonomi kræver, at du har lyst, vilje, fokus og disciplin til at få en privatøkonomi i balance. Det kræver med andre ord meget af dig som person.


En god og stabil privatøkonomi og husholdning kræver desuden indsigt i fire grundlæggende kompetencer, der efterfølgende skal beherskes af dig i din hverdag:


 1. Budgetlægning og budgetstyring
 2. Opsparingsplanlægning og opsparingsstyring
 3. Likviditetsplanlægning og likviditetsstyring
 4. Indkøbs- og forbrugsmønster


Du vil herefter kunne styre din privatøkonomi og husholdning sikkert igennem lavkonjunkturer (herunder dybe og langvarige økonomiske kriser). Du vil samtidig høste et større økonomisk udbytte under højkonjunkturer (økonomisk gode tider).

Lykke, drømme og det gode liv


Hvorfor skal du og din familie have en bæredygtig privatøkonomi?


Enhver person og børnefamilie søger størst mulig lykke, søger at realisere drømme og stræber efter »det gode liv« for dem selv og deres nærmeste. Den væsentligste betingelse for et godt liv i et moderne velfærdssamfund er penge.


Uanset, hvordan man vender og drejer hverdagen og livet, er det penge, der giver mulighederne. Næsten alt opgøres i dag i penge. Det er derfor vanskeligt at opnå lykke, realisere drømme og få et godt liv uden en sund og bæredygtig privatøkonomi.

Målgruppe


Hvem bør melde sig til kurset?


Det bør alle danskere. Det bør først og fremmest du, der aldrig har modtaget en grundlæggende uddannelse i at lægge et budget, i at spare op, i at have disponibel likviditet og i at tilrettelægge og følge et sundt indkøbs- og forbrugsmønster, herunder


 • unge 16-24 årige
 • studerende
 • børnefamilier
 • enlige
 • enlige mødre/fædre
 • faglærte lønmodtagere
 • ufaglærte lønmodtagere
 • musikere
 • forfattere
 • kunstnere
 • iværksættere
 • selvstændige
 • dagpengemodtagere
 • kontanthjælpsmodtagere
 • arbejdsløse uden social ydelse
 • invalidepensionister
 • førtidspensionister
 • efterlønsmodtagere


Det bør du, der har svært ved at lægge et budget og som ikke kender sammenhængen mellem budget, opsparing, likviditet samt indkøbs- og forbrugsadfærd.


Det bør også du, der har behov for at styre din privatøkonomi bedre end i dag. Og, det har alle - altid.


Det bør du, der tilhører en lavindkomstgruppe, og som har en grå, kedsommelig, trist og triviel hverdag. Vi skønner, at over 1,00 mio. lønmodtagere lever fra lønseddel til lønseddel. De har ingen opsparing. De har ingen fri likviditet. De lever et økonomisk »farligt« liv. De presses til det yderste hver måned.


Det bør du, der har en drøm, f.eks. en rejse jorden rundt, en almindelig charterferie, et Rolex ur, en rygtatovering, en racercykel eller en Ducati motorcykel, men som ikke ved, hvordan drømmen skal realiseres med den aktuelle indkomst og privatøkonomi.


Det bør du, der har en god indkomst, men som ikke får det ud af din indkomst, som du burde pga. impulskøb og en »dyr« forbrugs- og indkøbsadfærd.


Det bør du, der allerede har styr på din privatøkonomi, men som vil høste inspiration.

Ingen offentlig uddannelse i privatøkonomi - det vækker vores undren


Hvilken betydning har »penge« for dig i et moderne velfærdssamfund?


Penge er fundamentet for dit liv.


Penge definerer dit liv mere end noget andet. I et moderne velfærdssamfund gøres næsten alt op i penge. De penge, du får udbetalt efter skat, er de penge, du skal leve af.


Det er de penge, du skal få et godt og rigt liv ud af. Penge er ikke alt, men ingen kommer igennem livet uden penge.Hvorfor undervises du, som samfundsborger, ikke i privatøkonomi og husholdning i løbet af din opvækst og dit livsforløb?


Det kan vi ikke svare på, men det er et kæmpe svigt. Det ér tankevækkende, og det vækker vores undren, at du som samfundsborgere på intet tidspunkt i din opvækst og dit livforløb uddannes i at styre din privatøkonomi og husholdning. Dette hul i uddannelsessystemet går især ud over børn og unge.


Dilemmaet er, at en forælder ikke kan give viden videre, forælderen ikke selv har! Det er derfor ikke forældrene, der bør løfte denne vigtige opgave. Det er uddannelsesinstitutionerne. Men, det sker ikke.

Hvor mange borgere og børnefamilier ved intet eller meget lidt om, hvordan de styrer deres privatøkonomi?


Vi skønner, at over halvdelen af hver eneste generation intet ved - eller har meget lidt viden om - at styre deres privatøkonomi og husholdning.
Vi skønner, at flere hundredtusinde borgere og børnefamilier ligefrem er »privatøkonomiske analfabeter«, der absolut intet ved om privatøkonomi og husholdning.


Vi skønner, at over 90 pct. af landets borgere og børnefamilier ikke lægger et budget for deres privatøkonomi og husholdning - de »styrer« deres privatøkonomi efter »Gefühl« og »laissez-faire« principper.

Hvilke konsekvenser har det, hvis du ikke har indsigt i at styre din privatøkonomi - og hvad er konsekvenserne af en dårlig privatøkonomi?


Du får et signifikant dårligere og fattigere liv. Du får færre oplevelser. Du må ofte opgive dine drømme. Du må ofte kæmpe for at få et nogenlunde værdigt liv.


Du risikerer nedslidning, konflikter, misbrug, vold og selvmord. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Nogle ender i økonomisk ruin og social forarmelse. Og, social forarmelse er altid økonomisk forankret.


Generelt får du en triviel, grå, kedelig, trist og begivenhedsløs tilværelse.

Hvad er dit ansvar som forælder, og hvordan lærer du dine teenagerbørn at styre deres privatøkonomi og husholdning?


Dine teenagerbørn uddannes ikke i privatøkonomi og husholdning på de offentlige uddannelsesinstitutioner. Dine teenagerbørn har hverken fag i privatøkonomi og husholdning i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne, på fagskolerne, på professionshøjskolerne eller på universiteterne.


Derfor er uddannelse i privatøkonomi og husholdning i dag et forældreansvar. Som forælder er det dit ansvar. Og, du kan ikke løbe fra dit ansvar. Dette gælder, hvad enten du som forælder har indsigt i privatøkonomi og husholdning, du kan give videre til dine børn - eller ej. Selvom du ingen viden har om privatøkonomi og husholdning, er det stadigvæk dit ansvar - som forælder.


Du står alene og må klare problemet selv. Indtil nu har der ikke været nogen hjælp at hente.

Kan du - og alle andre - risikere at lande i privatøkonomiske problemer og kriser?


Ja. Det kan alle - uanset indkomst- og formueforhold. Det kan endda alle, der har styr på alt i deres liv, herunder deres privatøkonomi og husholdning.


Men, det er især såkaldte »svage og udsatte borgere«, der hyppigst rammes af privatøkonomiske problemer og kriser.
En økonomisk krise kan være dyb, langvarig og smertefuld.


Der er som regel altid en vej ud af krisen. Der er som regel lys for enden af tunnelen.

Hvor går en borger og børnefamilie hen, hvis borgeren og børnefamilien ønsker at lære at styre sin privatøkonomi og husholdning?


Indtil nu har svaret været: Ingen steder.


Der eksisterer ikke et tilbud! Ingen tager ansvar for at uddanne borgere og børnefamilier i privatøkonomi og husholdning, således at de kan få et godt og lykkeligt liv.


Men, nu er svaret Bæredygtig Privatøkonomi.

Covid-19 og den forestående globale økonomiske krise


Står vi foran en langvarig og dyb økonomisk krise?


Ja. Det gør vi. Men, der er ingen, der ved, hvor dyb og langvarig den økonomiske krise bliver. Det tager måske fem år. Måske 10 år. Måske en hel generation. Eller måske flere generationer, at rette op på verdensøkonomien, og Danmark er en del af verdensøkonomien. Det, der påvirker verdensøkonomien, påvirker Danmark.


Der er endnu ikke én økonom, der tør spå om fremtiden. Men, faktum er, at vi står foran en global økonomisk krise af episke dimensioner. Dette udtrykte chefen for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde i foråret.

Hvad skete, da verden blev ramt af Covid-19?


Regeringsledere og regeringer over hele verden lukkede deres stater og samfund ned og isolerede deres lande fra omverdenen. Den danske regering og folketinget lukkede Danmark ned som ét af de første lande i verden.


Regeringen og folketinget isolerede Danmark fra omverdenen. Det skabte den største økonomiske krise i Danmark i moderne tid. Den aktuelle økonomiske krise slår med længder finanskrisen i både hastighed og dybde.

Hvordan er Danmark blevet ramt?


På godt én måned mistede ca. 50.000 danskere deres job.


Titusindvis - måske endda hundredtusindvis - står foran at miste deres job.


Tusindvis af virksomheder er gået konkurs. Titusindvis af virksomheder står foran en truende konkurs. Hele brancher er truet med udslettelse.


Danmarkshistoriens største økonomiske hjælpepakker på 400-500 mia. kr. er utilstrækkelige i det samlede billede.


Vi har endnu kun set toppen af isbjerget.

Rammer den økonomiske krise dig?


Den økonomiske krise kommer til at ramme dig og alle andre, men nogle rammes hårdere end andre. Hvis du tror, at krisen ikke rammer dig, tager du fejl. Den rammer alle borgere og børnefamilier. Ingen går fri af den økonomiske krise.


I Danmark var det regeringen og folketinget, der lukkede Danmark ned, men det er ikke regeringen og folketinget, der betaler regningen for nedlukningen. Der er altid kun én part til at betale regningen. Det er borgeren. Det er dig.


Du er den eneste part, der ikke kan sende regningen videre. Det kan både staten og erhvervslivet. De sender regningen videre til dig.


Det er dig, der i sidste ende skal betale regningen. Og, du skal samtidig sikre dig selv, din familie og dine nærmeste et godt liv. Det kan blive vanskeligt.

Hvad kommer til at ske de næste 6-12 måneder?


Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Vi skønner, at tusindvis af virksomheder går konkurs hver måned. Hundredetusindvis af lønmodtagere mister deres job. De kommer på dagpenge eller kontanthjælp.


Hundredtusindvis af lønmodtagere, børnefamilier og socialt udsatte grupper får svært ved at forsørge deres familier. Deres økonomiske eksistensgrundlag smuldrer. De træffer uheldige økonomiske beslutninger som følge af uvidenhed, stress, trusler og pres udefra samt generel usikkerhed.


Nogle lander i bundløs gæld, fordi de fanges i en ond spiral, hvor der måned for måned ikke er dækning for udgifterne. Tusindvis af lønmodtagere, børnefamilier og socialt udsatte mennesker går personlig konkurs.

Hvad er V-modellen, U-modellen, L-modellen?


Økonomerne har udviklet tre modeller, der indeholder de tre grundlæggende scenarier til at beskrive deres forventninger til den økonomiske krise som følge af Covid-19.


V-modellen: Det er den hyper-optimistiske model. Fortalere for denne model mener, at økonomien vil rette sig op hurtigt umiddelbart efter, at landene har lukket op igen. Dette scenarie er efter vores vurdering utænkeligt.


U-modellen: Det er den optimistiske model. Fortalere for denne model mener, at økonomien kortvarigt vil være på et lavt niveau, hvorpå væksten igen vil tiltage i kraft. Dette scenarie er efter vores vurdering tvivlsomt.


L-modellen: Det er den pessimistiske model. Fortalere for denne model mener, at verdensøkonomien vil være nedsmeltet på et stabilt lavt niveau i adskillige år fremover. Der vil langsomt kunne spores en fremgang, men det vil gå langsomt, selv efter at alle lande har åbnet deres grænser udadtil.

Tilmelding


Hvordan tilmelder jeg mig kurset »Mod en bæredygtig privatøkonomi - et grundkursus i de fire grundlæggende kompetencer«?

 

Det er meget enkelt:


 1. Find din kursusdag på bestillingssiden og gennemfør betaling
 2. Du modtager automatisk et elektronisk bevis på din betaling og tilmelding, der sendes til din e-mail adresse.
 3. Du modtager til sidst en vejledning om forberedelse til kurset, download af Zoom, login på Zoom, indstillinger i Zoom og på din computer eller iPad, der ligeledes sendes til din e-mail adresse.


Der kan desuden knyttes følgende supplerende oplysninger om kurset.

Kursusform:

Webinar, onlinekursus

Varighed:

5 timer

Redskaber:

Computer, tables eller smartphone

Booking:

Book i kalender efter først-il-mølle princippet

Holdstørrelse:

Max. 24 kursister pr. hold

Pris:

625,00 kr. inkl. moms

Betaling:

Kreditkort