Covid-19 og en forestående global økonomisk krise


Står vi foran en langvarig og dyb økonomisk krise?


Ja. Det gør vi. Men, der er ingen, der ved, hvor dyb og langvarig den økonomiske krise bliver.


Det tager måske fem år. Måske 10 år. Måske en hel generation. Eller måske flere generationer, at rette op på verdensøkonomien.


Danmark er en del af verdensøkonomien. Det, der påvirker verdensøkonomien, påvirker Danmark.


Der er endnu ikke én økonom, der tør spå om fremtiden. Men, faktum er, at vi står foran en global økonomisk krise af episke dimensioner. Dette udtrykte chefen for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde i foråret.


EU har afsat 5.600 mia. kr. i en såkaldt »genopretningsfond«. Det er lån, der solidarisk optages af EU-medlemslandene. Tilbagebetalingen af dette gigantiske lån starter først om 8 år. Tilbagebetalingsperioden er 30 år. Dette indikerer krisens dybde og længde. 38 år svarer til knap 2 generationer! Det må betegnes som en langvarig og dyb økonomisk krise!


Reelt fralægger politikerne sig ansvaret og overdrager gælden til deres børn - vores børn. Det er konsekvensen af politikernes beslutninger og tilbagebetalingsplan.


Europa er en rig verdensdel. Men, hverken Grækenland, Italien, Spanien, Portugal eller Frankrig kommer igennem krisen uden hjælp af historiske dimensioner. Det kommer hele Europa til at betale; også Danmark. F.eks. var Italien på fallittens rand før Covid-19 udbruddet.


I Danmark har nedlukningen medført en nationaløkonomisk krise, selvom politikerne har vedtaget de største hjælpepakker i danmarkshistorien på 400-500 mia. kr. Men, hjælpepakkerne er langt fra nok. Nogle hjælpepakker er ophørt og de resterende hjælpepakker ophører i den nærmeste fremtid. Først her starter den økonomiske krise for alvor.


Titusindvis af virksomheder vil gå konkurs, og allerede nu er 50.000 lønmodtagere blevet afskediget - alene i Danmark. Hele brancher er truet af konkurs, f.eks. flyselskaber, rejsebureauer, hoteller, restauranter og diskoteker. Vi har ikke i moderne tid oplevet en så pludselig og massiv økonomisk krise som den, vi er vidner til nu og bliver vidner til fremadrettet.


Det bliver smertefuldt, og vi vil se flere trængte borgere og børnefamilier end nogensinde tidligere. Især rammes helt almindelige lønmodtagere, børnefamilier og socialt udsatte grupper hårdt. Det bliver en barsk tid for studerende, pensionister, lønmodtagere, børnefamilier og socialt udsatte grupper. Det bliver især en barsk tid for familier med lave indkomster.


Hvad gør du?


Du tager ansvar og tilmelder dig et kursus i bæredygtig privatøkonomi, således at du står økonomisk stærkere i din hverdag. Du kan ikke løse den globale økonomiske krise, men du kan forberede dig selv på at komme bedst muligt igennem krisen - og så i øvrigt leve livet på en god og positiv måde, der gavner dig og din familie.