Hvad er V-modellen, U-modellen, L-modellen?


Økonomerne har udviklet tre modeller, der indeholder de tre grundlæggende scenarier.


Disse scenarier beskriver deres forventninger til den økonomiske krise som følge af Covid-19.


V-modellen: Det er den hyper-optimistiske model. Fortalere for denne model mener, at økonomien vil rette sig op hurtigt umiddelbart efter, at landene har lukket op igen. Dette scenarie er efter vores vurdering utænkeligt.


U-modellen: Det er den optimistiske model. Fortalere for denne model mener, at økonomien kortvarigt vil være på et lavt niveau, hvorpå væksten igen vil tiltage i kraft. Dette scenarie er efter vores vurdering tvivlsomt.


L-modellen: Det er den pessimistiske model. Fortalere for denne model mener, at verdensøkonomien vil være nedsmeltet på et stabilt lavt niveau i adskillige år fremover. Der vil langsomt kunne spores en fremgang, men det vil gå langsomt, selv efter at alle lande har åbnet deres grænser udadtil.


Bæredygtig Privatøkonomi mener, at L-modellen beskriver det mest sandsynlige scenarie. Dette skyldes, at der er skabt global frygt for coronavirus. Folk vil i mindre grad rejse. Folk vil i mindre grad samles. Folk vil i mindre grad opholde sig der, hvor der er mange mennesker.


Vestens nationer opererer med hundred- og tusindmilliarder i underskud på deres statsbudgetter. Hjælpepakker skal betales tilbage til staten og vil dræne virksomhedernes kasser på ny. Det vil alene i Danmark lede til titusindvis af konkurser. Hundredtusindvis af lønmodtagere vil blive afskediget som følge af konkurser og et generelt lavere aktivitetsniveau. Lande over hele verden vil opleve en negativ vækst. Det har alle verdens lande haft de seneste to kvartaler.


Grækenland, Spanien, Portugal, Italien og Frankrig vil ikke overleve krisen uden tilskud på tusinder af milliarder kroner i lån og forpligtelser fra EU og verdenssamfundet. Italiens og Spaniens økonomier var ved at bryde sammen før coronakrisen. Ingen ved reelt, hvordan det står til i dag. Frankrig har en skrøbelig økonomi, der ikke kan reddes uden hjælp fra EU og verdenssamfundet. Disse lande er store samhandelspartnere for Danmark. EU’s genopretningsfond på 5.600 mia. kr. er utilstrækkelig.


Over halvdelen af Danmarks eksport er til EU-lande, og de største EU-lande er de største aftagere af danske produkter og ydelser. Danmark har en betydelig eksport til både Spanien, Portugal, Italien og Frankrig. Danmark vil derfor også blive ramt hårdt.


Alle forventer en 2. bølge af Covid-19. I flere lande mener man, at den er startet. I takt med at landene åbne op, vil smitterisikoen stige. Der kan komme en 3. bølge, en 4. bølge og en 5. bølge, og Covid-19 kan muterer til nye varianter, der ikke kan slås ned med de første vacciner, der forventes markedsført ved årsskiftet.


Hvor er bunden? Det er der ingen, der ved. Ingen.


Intet bliver det samme efter krisen.