Om Bæredygtig Privatøkonomi


Hvad tilbyder Bæredygtig Privatøkonomi?


Bæredygtig Privatøkonomi tilbyder dig og din familie en bæredygtig privatøkonomi!


Bæredygtig Privatøkonomi afholder kurser i privatøkonomi og husholdning, og Bæredygtig Privatøkonomi tilbyder personlig rådgivning (konsultationer) med udgangspunkt i din privatøkonomi.


Vi afholder kurser og tilbyder rådgivning, der gør dig i stand til at styre din privatøkonomi og husholdning sikkert igennem livet, uanset om den økonomiske udvikling i Danmark og omverdenen er negativ eller positiv.


Den viden, du tilegner dig igennem vores kurser og konsultationer, og de værktøjer, som du kan bruge fremadrettet, vil tjene dig hele livet. Hvis du følger vores råd og anbefalinger samt bruger vores værktøjer, vil du næppe nogensinde lande i privatøkonomiske problemer.


Bæredygtig Privatøkonomi udvikler selv alle kurser.

Mission, Vision og Formål


Hvad er Bæredygtig Privatøkonomis mission?


For Bæredygtig Privatøkonomi er missionen

  • at udvikle og afholde kurser om privatøkonomi for den brede befolkning,
  • at rådgive den enkelte borger særskilt og individuelt om dennes privatøkonomi, og
  • at udvikle værktøjer og metoder til at opnå en bæredygtig privatøkonomi.


Hvad er Bæredygtig Privatøkonomis vision?


For Bæredygtig Privatøkonomi er visionen

  • at tilbyde alle danskere (forbrugere, skatteydere, borgere, mennesker) et grundlæggende kursus i at styre deres privatøkonomi og husholdning sikkert igennem livet,
  • at reducere antallet af borgere og børnefamilier, der aldrig har fået en grundlæggende uddannelse i privatøkonomi og husholdning, til nul, og
  • at forbedre danskernes levevilkår, således at danskerne kan få et signifikant bedre liv med et kursus i privatøkonomi og husholdning end de får uden et kursus i privatøkonomi og husholdning.


Hvorfor gør vi det, vi gør - hvad er formålet?


  • Vi har dybtgående viden om og indsigt i den privatøkonomiske disciplin og kan formidle denne viden til dig, der har behov for og interesse i at modtage denne viden for at skabe dig en bæredygtig privatøkonomi og husholdning, og
  • vi gør en positiv forskel og hjælper dig og andre til et lykkeligere og
    bedre liv.

Eksistensberettigelse


Hvilken eksistensberettigelse har Bæredygtig Privatøkonomi?


Bæredygtig Privatøkonomis eksistensberettigelse er forbundet med at skabe værdi for dig. Værdien er viden og indsigt, der gør dig i stand til at styre din privatøkonomi og husholdning effektivt, således at du får flere oplevelser, flere glæder i livet og et generelt bedre liv.


Bæredygtig Privatøkonomis eksistensberettigelse er med andre ord knyttet til at forbedre dine livs- og levevilkår, således at du får et lykkeligt og godt liv med positive oplevelser og glæder. Vi hjælper dig og ganske almindelige mennesker med at få en stærkere privatøkonomi, således at du får en bedre hverdag og lettere kan forfølge og realisere dine drømme.


Et kursus i bæredygtig privatøkonomi er en hjælp til selvhjælp. Du skal yde noget selv. Det, du selv skal yde og levere, er vilje, fokus og disciplin. Bæredygtig Privatøkonomi kan kun hjælpe dig, hvis du vil hjælpes.


Du er nøglen til vores succes.

Teamet


Hvem tegner Bæredygtig Privatøkonomi?


Bæredygtig Privatøkonomi tegnes af Bent Rønholt og Thomas Pulawski. Bæredygtig Privatøkonomi er skabt af egen vilje og drift samt for egne økonomiske midler.


Bæredygtig Privatøkonomi har ingen investorer, bortset fra os selv, og vi kan derfor tilbyde kurser til lavest mulige pris.

Om Bent Rønholt


Bent Rønholt er uddannet økonom (cand.merc.) fra Copenhagen Business School med speciale i strategi og ledelse.


Den faglige røde tråd i Bent Rønholts 35 årige karriere har været innovation, iværksætteri, ledelse, analyse og kommunikation. Han har udviklet 50+ forretningsplaner og business cases på nye virksomheder, har 35 års ledererfaring, har udarbejdet 500+ simple såvel som komplekse analyser samt udviklet talrige discipliner, modeller, metoder, produkter, koncepter og kursusprogrammer for offentlige myndigheder og private virksomheder.


I over 25 år har Bent Rønholt opereret i konsulentbranchen som funktionsleder og management konsulent. Han har været direktør i en dansk afdeling af en global konsulentvirksomhed med ca. 36.000 ansatte og har været adm. direktør for egen forsknings- og udviklingsvirksomhed.


Bent Rønholt har i kraft af sin uddannelse og erfaring en dybtgående økonomisk og privatøkonomisk indsigt. Han har erfaring med økonomistyring, regnskabsanalyse, og koncernrapportering såvel som budgetlægning og budgetstyring. Bent Rønholt er desuden én af få kandidater, der har en uddannelse i forbrugerefterspørgselsteori, der er af central betydning for forbrugeres ændring af deres indkøbs- og forbrugsadfærd, herunder opbygning af et bæredygtigt indkøbs- og forbrugsmønster, der er nøglen til en sund og bæredygtig privatøkonomi og husholdning.

Om Thomas Pulawski?


Thomas Pulawski er uddannet Organizational Psychologist; en uddannelse, der svarer til en kandidatuddannelse i organisation og ledelse.


Thomas har over 30 års ledererfaring som projektleder primært hos private virksomheder, hvor hovedopgaverne har været planlægning og design, kreativitet i problemløsningen, fastlæggelse af budgetter og deres opfølgning, skabelse af fremdrift i planerne henimod de ønskede løsninger. Thomas har planlagt og gennemført omkring 20 projekter fra start til slut med levering af de ønskede forretningsløsninger og som regel inden for den fastlagte tidsramme og det fastlagte budget.


Thomas har over 30 års undervisningserfaring i at afholde kurser for bl.a. forsvaret og en bred vifte af danske og udenlandske undervisningsvirksomheder. Thomas har stor erfaring med innovation og planlægning, gennemførsel af planer, risiko og afvigelsesstyring samt kommunikation og forhandling.


Thomas har certifikater i Organisationsforandring og -ledelse, Prince2 og PMI projektledelse, Agile projektledelse og transformering, Program- og Porteføljeledelse, og Riskostyring

Som team


Bent Rønholt og Thomas Pulawski er et »stærkt« team. Dette skyldes bl.a. kombinationen af økonomisk viden og pædagogisk formidlingskompetence.


Som team har vi den indsigt, der skal til for at give kursisterne en faglig kompetent uddannelse i privatøkonomi.