De fire grundlæggende kompetencer


Hvilke basale kompetencer og færdigheder kræves for at sikre dig en bæredygtig privatøkonomi?


En bæredygtig privatøkonomi kræver, at du har lyst, vilje, fokus og disciplin til at få en privatøkonomi i balance.


Det kræver med andre ord meget af dig som person.


En god og stabil privatøkonomi og husholdning kræver desuden indsigt i fire grundlæggende kompetencer, der efterfølgende skal beherskes af dig i din hverdag:

  1. Budgetlægning og budgetstyring
  2. Opsparingsplan og opsparingsstyring
  3. Likviditetsplan og likviditetsstyring
  4. Indkøbs- og forbrugsmønster


Du vil herefter kunne styre din privatøkonomi og husholdning sikkert igennem lavkonjunkturer (herunder dybe og langvarige økonomiske kriser). Du vil samtidig høste et større økonomisk udbytte under højkonjunkturer (økonomisk gode tider).


Enhver myndig person og enhver forælder bør have indsigt i ovenstående fire grundlæggende kompetencer. Det er måske den vigtigste betingelse for at få et godt liv.


Bæredygtig Privatøkonomi tilbyder et fem timers grundkursus i netop disse fire kompetencer.

 

Tilmeld dig Bæredygtig Privatøkonomis kursus i »bæredygtig privatøkonomi - et grundkursus i de fire grundlæggende kompetencer«.