Lykke, drømme og det gode liv


Hvorfor skal du og din familie have en bæredygtig privatøkonomi?


Enhver person og børnefamilie søger størst mulig lykke, søger at realisere drømme og stræber efter »det gode liv« for dem selv og deres nærmeste.


Den væsentligste betingelse for et godt liv i et moderne velfærdssamfund er penge.


Uanset, hvordan man vender og drejer hverdagen og livet, er det penge, der giver mulighederne. Næsten alt opgøres i dag i penge.


Det er derfor vanskeligt at opnå lykke, realisere drømme og få et godt liv uden en sund og bæredygtig privatøkonomi.


Det er ikke nødvendigt for en person og børnefamilie at være rig. Et rigt liv kan opnås med selv lave indkomster, hvis man har en realistisk forventning til livet.


Hundredtusindvis af personer går igennem livet uden at have oplevet nævneværdig lykke, uden at have realiseret drømmen og uden at have haft et godt liv. Der kan være mange grunde til denne kendsgerning, men den hyppigste grund er en dårlig privatøkonomi; pengemangel. Social forarmelse er per definition økonomisk forankret.


Du og din familie skal derfor fokuserer på at få en stærk, sund og bæredygtig privatøkonomi. Penge gør det ikke alene, men penge er den vigtigste betingelse på vejen frem mod lykke, realisering af drømme og det gode liv.