Vi undrer os


Hvorfor undervises du, som samfundsborger, ikke i privatøkonomi og husholdning i løbet af din opvækst og dit livsforløb?


Det kan vi ikke svare på, men det er et kæmpe svigt.


Det ér tankevækkende, og det vækker vores undren, at du som samfundsborger på intet tidspunkt i din opvækst og dit livforløb uddannes i at styre din privatøkonomi og husholdning.


Dette hul i uddannelsessystemet går især ud over børn og unge. Dilemmaet er, at en forælder ikke kan give viden videre, forælderen ikke selv har! Det er derfor ikke forældrene, der bør løfte denne vigtige opgave. Det er uddannelsesinstitutionerne. Men, det sker ikke.


Du lærer ikke at styre din privatøkonomi og husholdning i folkestolen, på ungdomsuddannelserne eller på universiteterne. Der eksisterer ikke en offentlig, grundlæggende uddannelse i privatøkonomi og husholdning.


I skolen blev du f.eks. undervist i musik, billedkunst, historie, idræt, madlavning og andre vigtige fag. Det er dog ikke fag, der har væsentlig betydning for dit liv og din eksistens. Det har til gengæld privatøkonomi, men der undervises ikke i privatøkonomi, selvom penge betyder alt for dig og din familie igennem livet.


Alle har behov for at blive uddannet i økonomistyring og husholdning tidligt i deres liv.


Vi skønner, at over én million borgere og børnefamilier har midlertidige eller varige privatøkonomiske problemer. F.eks. føres i Danmark to registre over såkaldte »dårlige betalere«. Det er RKI og Debitor Registret. Den 4. maj 2020 var 229.126 personer registreret som dårlige betalere i RKI. Langt færre borgere og børnefamilier ville have haft økonomiske problemer, hvis de var blevet uddannet i privatøkonomi og husholdning tidligere i livet.


Et moderne velfærdssamfund bør tage ansvar og tilbyde alle unge en uddannelse i privatøkonomi. Det har velfærdssamfundet undladt.


Der er med andre ord et kæmpe hul i det danske uddannelsessystem. Det står i skærende kontrast til betydningen af penge i et moderne velfærdssamfund for den enkelte borger og børnefamilie - for dig og din familie.


Derfor er der ingen anden vej. Det er op til dig alene at lære at styre din privatøkonomi og husholdning på fornuftig vis. Det er desuden op dig som forælder at lære dine børn at styre deres fremtidige privatøkonomi og husholdning på fornuftig vis.


Bæredygtig Privatøkonomi har udviklet et kursus, hvor du lærer at styre din privatøkonomi og husholdning. Den uddannelse, du aldrig fik, kan du nu få hos os - hos Bæredygtig Privatøkonomi.

 

Du bør skabe dig en bæredygtig privatøkonomi og husholdning.