Hvilke konsekvenser har det, hvis du ikke har indsigt i at styre din privatøkonomi - og hvad er konsekvenserne af en dårlig privatøkonomi?


Du får et signifikant dårligere og fattigere liv. Du får færre oplevelser. Du må ofte opgive dine drømme. Du må ofte kæmpe for at få et nogenlunde værdigt liv. Du risikerer nedslidning, konflikter, misbrug, vold og selvmord. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Nogle ender i økonomisk ruin og social forarmelse. Og, social forarmelse er altid økonomisk forankret. Generelt får du en triviel, grå, kedelig, trist og begivenhedsløs tilværelse.


Du vil ofte klare dig dårligere, hvis du ikke har indsigt i at styre din privatøkonomi og husholdning. Hvis du ikke har lært at styre din privatøkonomi og husholdning, sættes du under yderligere pres, hvis du tilhører en lavtlønsgruppe, hvor pengene kun vanskeligt slår til, selvom du lægger budget, sparer op, skaber likviditet og følger et fornuftigt indkøbs- og forbrugsmønster.


Du kan ende i store økonomiske problemer som følge af f.eks. en vanvittig indkøbs- og forbrugsadfærd, selvom du har en fornuftig indtægt. Hvis det sker, er det selvforskyldt. Dine økonomiske problemer kunne være undgået, hvis du havde indsigt i at styre din privatøkonomi og husholdning.


Økonomiske problemer kan være selvforskyldt, men de behøver bestemt ikke at være det.

Hvis du ikke har indsigt i at styre din privatøkonomi og husholdning, sættes du under massivt pres, hvis der opstår en alvorlig krise. Det kan få uoverskuelige konsekvenser for dig. Du kan ende i økonomiske problemer eller måske ligefrem økonomisk ruin som følge af sygdom, dødfald, skilsmisse, konkurs, arbejdsløshed, arbejdsskade, tab af arbejdsevne, identitetstyveri og livskriser i øvrigt.


Du kan ligeledes ende i økonomiske problemer som følge af pludselige uforudsete hændelser, som f.eks. at din bilmotoren bryder sammen og skal udskiftes, dit køleskab og fryser bryder sammen og skal udskiftes, du skal have erstattet en bro i din kindtand, du smadrer din iPhone/Android, du involveres i et færdselsuheld, du rammes af en stormflod samt uheld og ulykker i almindelighed. Vi kan ikke forudse alle hændelser.

Men, vi kan forberede os på uforudsete hændelser, og uforudsete hændelser vil ske for alle.


En uddannelse i privatøkonomi og husholdning handler også om at være forberedt på både forudsete og uforudsete hændelser. Det handler om at lægge budget, at spare op, at sikre disponibel likviditet og at skabe sig et fornuftig indkøbs- og forbrugsmønster.

Vi skønner, at over 50 pct. af en generation aldrig får en tilstrækkelig privatøkonomisk indsigt af egen drift, der gør dem i stand til at styre deres privatøkonomi med et budget, opsparing, likviditet samt et bæredygtigt indkøbs- og forbrugsmønster.


Livet kan få store konsekvenser for dig, der ikke har privatøkonomisk indsigt.


Dette forhold kan dog ændres, men det kræver en ekstraordinær indsats i form af uddannelse.


Bæredygtig Privatøkonomi tilbyder nu denne uddannelse til dig og alle borgere og børnefamilier i Danmark.

 

Du bør skabe dig en bæredygtig privatøkonomi og husholdning.